در بخشنامه آزمون تیزهوشان اطلاعات مهمی اعم از ضوابط و شرایط ثبت نام آزمون، زمان دریافت کارت ورود به جلسه و ... ذکر شده است. این بخشنامه در قالب یک دفترچه است که پیش از شروع ثبت نام از طریق سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به ادرات آموزش و پرورش ابلاغ می‌گر...