اختلال وسواس فکری -اجباری (OCD) چیست ؟

اختلال وسواس فکری اجباری یا OCD

اختلال وسواس فکری- اجباری یا OCD اختلالی است که در آن افراد افکار، عقاید یا احساسات مکرر ناخواسته (وسواسی) دارند. مثلا چک کردن اجاق گاز و یا بستن درب ها . افراد مبتلا به این اختلال احساس میکنند برای خلاص شدن از شر افکار تکرار شونده باید کاری تکراری ( به اجبار ) انجام دهند. […]