اختلال تجزیه ای یا اختلال شخصیت چند گانه

اختلال تجزیه ای یا اختلال شخصیت دوگانه

اختلال تجزیه ای یا اختلال شخصیت چند گانه اختلال تجزیه ای یا dissociative identity disorder که به اختلال شخصیت چند گانه نیز مشهور است که با مشکلاتی مانند حافظه ، هویت ، عواطف ، ادراک ، رفتار و احساس خود بروز پیدا میکند. فرد مبتلا به این اختلال ممکن است بین دو یا چند حالت […]