تعریف روانشناسی شناختی و کاربرد آن

تعریف روانشناسی شناختی

روانشناسان شناختی بر روی نحوه عملکرد مغز انسان اینکه چگونه فکر میکنیم ، به یاد می آوریم و … مطالعه میکنند. مغز انسان ابزاری شگفت انگیز و قدرتمند است . به ما امکان میدهد که زبان یاد بگیریم ، ببینیم ، به خاطر بسپاریم ، درک کنیم ، بفهمیم و بسازیم . اما گاهی اوقات […]