روابط لانگ دیستنس

روابط لانگ دیستنس

رابطه لانگ دیستنس یا رابطه از راه دور (long distance relationship) شکلی از روابط است که طرفین از یکدیگر به لحاظ جغرافیایی دور هستند. مردم اغلب فکر میکنند که روابط دور یا لانگ دیستنس در نهایت به جدایی طرفین ختم می شود ، ممکن است بین طرفین سردی پیش بیاید. در گذشته روابط دور برای […]