اختلال شخصیت مرزی و اختلال دو قطبی

اختلال شخصیت مرزی واختلال دوقطبی

اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی تعریف اختلال دو قطبی : اختلال دوقطبی که قبلا افسردگی شیدایی نامیده میشد یک اختلال روان شدید است که باعث تغییرات غیر معمول در خلق وخو می شود. فردی که مبتلا به اختلال دو قطبی است تغییراتی در انرژی ، تفکر و رفتارهای خود تجربه میکند . واین مساله […]