افسردگی پس از زایمان

افسردگی پس از زایمان

بچه دار شدن و پدر و مادر شدن تجره ای هیجان انگیز است و در عین حال میتواند خسته کننده و طاقت فرسا نیز باشد . اگر برای اولین بار دارای صاحب فرزند می شوید طبیعیت که احساس نگرانی یا شک داشته باشید.  ولی اگر احساسات شما شامل غمگینی یا تنهایی شدید، نوسانات شدید خلقی […]