اختلال تجزیه ای یا اختلال شخصیت چند گانه

اختلال تجزیه ای یا اختلال شخصیت دوگانه

اختلال تجزیه ای یا اختلال شخصیت چند گانه اختلال تجزیه ای یا dissociative identity disorder که به اختلال شخصیت چند گانه نیز مشهور است که با مشکلاتی مانند حافظه ، هویت ، عواطف ، ادراک ، رفتار و احساس خود بروز پیدا میکند. فرد مبتلا به این اختلال ممکن است بین دو یا چند حالت […]

اختلال شخصیت مرزی و اختلال دو قطبی

اختلال شخصیت مرزی واختلال دوقطبی

اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی تعریف اختلال دو قطبی : اختلال دوقطبی که قبلا افسردگی شیدایی نامیده میشد یک اختلال روان شدید است که باعث تغییرات غیر معمول در خلق وخو می شود. فردی که مبتلا به اختلال دو قطبی است تغییراتی در انرژی ، تفکر و رفتارهای خود تجربه میکند . واین مساله […]