رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی یکی از مهمترین مولفه های این سنجش هست شما با این آزمون میتوانید نقاط ضعف خود را بهتر بشناسید و در نتیجه به دنبال راهکار مناسب آن باشید . این آزمون عواملی مانند : رضایت زناشویی ، مسائل شخصیتی ، ارتباط زناشویی ، حل تعارض ، نظارت مالی ، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ، روابط جنسی ، ازدواج و فرزندان ، بستگان و دوستان ، نقش های مساوات طلبی ، پاسخ قرار دادی ، جهت گیری عقیدتی را مورد بررسی قرار میدهد.

نگرش های مربوط به عشق

نگرش های مربوط به عشق

تست نگرش به عشق یکی از دقیق ترین انواع تست روانشناسی برای ارزیابی نوع دید افراد به موضوع عشق میباشد. این تست در واقع در سال ۱۹۸۶ توسط هندریک(Hendrick) به منظور ارزیابی نگرش های افراد مختلف در مورد عشق ساخته شده است.

تست انتظار از ازدواج

تست انتظار از ازدواج

این تست به تست بلوغ روانی و عاطفی مشهور است. در طی آن سعی می‌شود تا توانایی مدیریت احساسات در افراد ارزیابی شود. این تست روانشناسی باعث می‌شود تا زوجین حس خود‌آگاهی بیشتری نسبت به خود داشته باشند و در عین حال بدانند برای ایجاد رابطه موثر چه کاری باید انجام دهند و از چه کاری پرهیز کنند. اگر به فکر رشد و توسعه شخصی خودتان هستید، انجام این تست قبل از ازدواج می‌تواند برای شما مفید باشد.

رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی یکی از مهمترین مولفه های این سنجش هست شما با این آزمون میتوانید نقاط ضعف خود را بهتر بشناسید و در نتیجه به دنبال راهکار مناسب آن باشید . این آزمون عواملی مانند : رضایت زناشویی ، مسائل شخصیتی ، ارتباط زناشویی ، حل تعارض ، نظارت مالی ، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ، روابط جنسی ، ازدواج و فرزندان ، بستگان و دوستان ، نقش های مساوات طلبی ، پاسخ قرار دادی ، جهت گیری عقیدتی را مورد بررسی قرار میدهد.