تست های روانشناسی

تست شیوه فرزندپروری
12 دقیقه
30 سوال
100,000 تومان
تست فرزندپروری به شما کمک می کند تا فرزندان تان را به خوبی هدایت کنید هم اکنون می توانید این...
تعهد سازمانی آلن و مایر
10 دقیقه
24 سوال
100,000 تومان
تست تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ) می تواند از طریق مشخص نمودن نوع تعهد کارکنان مسیر روشنی را برای...
تست افسردگی کودکان و نوجوانان
10 دقیقه
21 سوال
100,000 تومان
پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان (CADS) توسط جان‌بزرگی و مستخدمین حسینی در سال ۱۳۸۴ ساخته شده است. این پرسشنامه بر...
نگرش های مربوط به عشق
10 دقیقه
24 سوال
100,000 تومان
تست نگرش به عشق یکی از دقیق ترین انواع تست روانشناسی برای ارزیابی نوع دید افراد به موضوع عشق میباشد....
پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی
20 دقیقه
43 سوال
100,000 تومان
رفتار پرخاشگرانه از جمله مواردی است که با افزایش سن به سراغ کودک شما خواهد آمد و هرچه سن کودک...
تست انگیزش تحصیلی هارتر
15 دقیقه
33 سوال
100,000 تومان
انگیزش تحصیلی هارتر نیروی محرکه موفقیت و حرکت پیوسته و مداوم به سوی پیشرفت می باشد. تست انگیزش تحصیلی و...
تست ارتباط با مدرسه
10 دقیقه
21 سوال
100,000 تومان
این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن وابستگی به...
تست اضطراب امتحان
10 دقیقه
23 سوال
100,000 تومان
اضطراب امتحان در واقع نوعی اضطراب عملکردی است – احساسی که ممکن است در موقعیت‌هایی که عملکرد ما مهم است...
تست باورهای غذایی غیرمنطقی
30 دقیقه
55 سوال
100,000 تومان
یکی از مفاهیمی که در برنامه های کاهش و مدیریت وزن قابل توجه است باورهای غیرمنطقی و خطاهای شناختی است،...
پرسشنامه هوش معنوی
15 دقیقه
29 سوال
100,000 تومان
می توان گفت که همه ی انسان ها حتی شده یک بار، در طول زندگی خود در شرایط فشار و...
رضایت زناشویی انریچ
45 دقیقه
115 سوال
100,000 تومان
رضایت زناشویی یکی از مهمترین مولفه های این سنجش هست شما با این آزمون میتوانید نقاط ضعف خود را بهتر...
تست رضایت شغلی هرزبرگ
30 دقیقه
72 سوال
100,000 تومان
پرسشنامه آنلاین رضایت شغلی هرزبرگ،‌ فرصتی برای گرفتن بازخورد از میزان رضایت کارکنان و کشف مانع‌های احتمالی در محل کار...
تست اضطراب کودکان
20 دقیقه
39 سوال
100,000 تومان
اضطراب جز حالات روان شناسی ناخوشایند است که تجربه آن در هر سنی گریز ناپذیر است! از زمانی که کودک...
آزمون هوش آدمک گودیناف
45 دقیقه
51 سوال
100,000 تومان
آزمون «آدمک بکش» (Draw-A-Man) را که با نام آزمون آدمک گودیناف هم مشهور است، فلورنس لورا گودینو (Florence Laura Goodenough)...
راهبردهای یادگیری
30 دقیقه
81 سوال
100,000 تومان
تست هیجان تحصیل
30 دقیقه
43 سوال
100,000 تومان
پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ) به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته شده است. این...
تست اختلال پس از ضربه
10 دقیقه
17 سوال
100,000 تومان
فهرست یا چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)، یک مقیاس خود گزارش دهی است، که براي ارزیابی میزان...
راهبردهای یادگیری
20 دقیقه
35 سوال
100,000 تومان
نیازهای اساسی گلاسر برای ارزیابی شدت نیازهای اساسی افراد شامل بقا، عشق یا احساس تعلق داشتن ، آزادی آدمها ،...
تست اضطراب، افسردگی، استرس
20 دقیقه
42 سوال
100,000 تومان
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در سال 1995 توسط لاویبوند (Lovibond) و لاویبوند ساخته شد. برای سنجش افسردگی، اضطراب...