تست SCL90

تست اختلالات روانی SCL-90

تعداد سوالات تست: 90

مدت زمان انجام تست: 15 تا 20 دقیقه

SCL90 یکی از مهمترین آزمونهای روانشناسی است که برای ارزیابی مشکلات روانی استفاده میشد . این آزمون 9 بُعد حالات انسانی را مورد بررسی قرار میدهد . 1- وسواس فکری-اجباری 2- شکایات جسمانی یا جسمانی سازی 3- اضطراب 4- افسردگی 5- خصومت یا پرخاشگری 6- افکار پارانوئیدی 7- ترس مرضی یا فوبیا 8- روان پریشی 9- حساسیت بین فردی از پرکاربردترین موارد استفاده از تست SCL90 برای غربالگری وضعیت سلامت روان و استخدام می باشد.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست