نگرش های مربوط به عشق

نگرش های مربوط به عشق

تعداد سوالات تست: 24

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

تست نگرش به عشق یکی از دقیق ترین انواع تست روانشناسی برای ارزیابی نوع دید افراد به موضوع عشق میباشد. این تست در واقع در سال ۱۹۸۶ توسط هندریک(Hendrick) به منظور ارزیابی نگرش های افراد مختلف در مورد عشق ساخته شده است.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست