سلامت عمومی GHQ-28

سلامت عمومی GHQ-28

تعداد سوالات تست: 28

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

پرسشنامه سلامت عمومی General Health Questionnaire (GHQ) تست ۲۸ ماده است توسط گلدبرگ و میلر بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده ای آن طراحی شده است .

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست