رضایت زناشویی انریچ

رضایت زناشویی انریچ

تعداد سوالات تست: 47

مدت زمان انجام تست: 20 دقیقه

رضایت زناشویی یکی از مهمترین مولفه های این سنجش هست شما با این آزمون میتوانید نقاط ضعف خود را بهتر بشناسید و در نتیجه به دنبال راهکار مناسب آن باشید . این آزمون عواملی مانند : رضایت زناشویی ، مسائل شخصیتی ، ارتباط زناشویی ، حل تعارض ، نظارت مالی ، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ، روابط جنسی ، ازدواج و فرزندان ، بستگان و دوستان ، نقش های مساوات طلبی ، پاسخ قرار دادی ، جهت گیری عقیدتی را مورد بررسی قرار میدهد.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست