تست سبک های دفاعی

سبک های دفاعی DSQ-40

تعداد سوالات تست: 40

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

مکانیسم های دفاعی فرایندهای خودکار ذهن برای فرونشاندن اضطراب‌ های ناشی از تعارضات هستند. مکانیزم‌ ها زمانی فعال می‌شوند که بالا آمدن سطوح اضطراب منجر به آسیب‌های روانی شود. در واقع ذهن یک روش ناخودآگاه (ناهشیار) برای سازگاری با موانع اخلاقی و اجتماعی و از طرف دیگر میل و خواسته‌ های درونی اش استفاده می‌کند.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست