تست اضطراب، افسردگی، استرس

افسردگی، اضطراب، استرس

تعداد سوالات تست: 21

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

این مقیاس (که فرم کوتاه مقیاس DASS-42 است)، یک ابزار مبتنی بر روش خود-گزارشی است که برای سنجش حالات عاطفه‌ی منفی در افسردگی، اضطراب و استرس و تعیین شدت علائم آن‌ها، توسط لاویبوند (P. F. Lovibond) و لاویبوند (S. H. Lovibond)، طراحی و ارائه شده است. کاربرد این مقیاس، اندازه‌گیری شدت نشانه‌های اصلی افسردگی، اضطراب، و استرس است. برای تکمیل این مقیاس، فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته‌ی گذشته مشخص کند. از آن‌جا که این مقیاس می‌تواند مقایسه‌ای از شدت علائم در طول هفته‌های مختلف فراهم کند، می‌توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد. این آزمون، برای تمام افراد نوجوان و بزرگسال جامعه (رده‌ی سنی 15 سال و بالاتر از آن)، به‌صورت فردی و گروهی، قابل اجرا است. پرسش‌نامه‌ی DASS-21 شامل 21 گویه (با 4 گزینه‌ی پاسخ در مقیاس لیکرتی) است. به‌طور متوسط، اجرای این پرسش‌نامه حدود 10 دقیقه طول می‌کشد.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست