تست اختلال پس از ضربه

چک لیست اختلال استرس پس از ضربه

تعداد سوالات تست: 17

مدت زمان انجام تست: 10 دقیقه

فهرست یا چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)، یک مقیاس خود گزارش دهی است، که براي ارزیابی میزان اختلال و غربال کردن این بیماران از افراد عادي و سایر بیماران به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی به کار میرود. مزیت این فهرست، در مختصر و کوتاه بودن آن است. مدت زمان اجرا تقریبا ۱۰ دقیقه است. محدودیت این فهرست آن است که فقط بر روي نیروهاي نظامی اعتباریابی شده است. این فهرست بوسیله (ودرز، لیتز، هومن، هوسکا و کین، ۱۹۹۴) بر اساس معیارهای تشخیصی DSM براي مرکز ملی اختلال استرس پس از ضربه آمریکا تهیه شده است و شامل ۱۷ ماده است، که ۵ ماده آن مربوط به علائم و نشانه هاي تجربه مجدد حادثه آسیب زا تروماتیک، ۷ ماده آن مربوط به علائم و نشانه هاي کرختی عاطفی و اجتناب، ۵ ماده آن مربوط به علائم و نشانه هاي برانگیختگی شدید است.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست

لطفا برای صحت و بالابودن اعتبار آزمون موارد زیر را رعایت فرمایید.

*درمکانی آرام و بدور از محرک های بیرونی وحواس پرتی قرار بگیرید

*سوالات را با دقت بخوانید ومتناسب با وضعیت و حالات  2 هفته پیش خود به آنها پاسخ دهید.

*هرگز در پاسخ به سوالات با دیگران مشورت نکنید و اگر سوالی برایتان ابهام داشت نزدیک ترین گزینه را انتخاب کنید.

* آزمون را بدون وقفه و در یک زمان انجام دهید و هیچ سوال را از قلم نیندازید.