پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

تعداد سوالات تست: 29

مدت زمان انجام تست: 15 دقیقه

می توان گفت که همه ی انسان ها حتی شده یک بار، در طول زندگی خود در شرایط فشار و استرس قرار می گیرند و با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. افراد در مقابله با مشکلات و فشارها شیوه های مختلفی برای کنار آمدن اتخاذ می کنند. گاها به کارگیری این روش ها و تکنیک ها می تواند کارآمد و موثر باشد و گاها بالعکس. یکی از این شیوه های کارآمدی که بسیار مورد استفاده افراد در سنین مختلف، چه جوانان و چه افراد میانسال قرار می گیرد، متوسل شدن به نیرویی معنوی و درخواست کمک و حمایت از این نیرو می باشد.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست