تست اضطراب کودکان

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

تعداد سوالات تست: 39

مدت زمان انجام تست: 20 دقیقه

اضطراب جز حالات روان شناسی ناخوشایند است که تجربه آن در هر سنی گریز ناپذیر است! از زمانی که کودک هستیم تا زمانی که سالمند می شویم، تحت تاثیر اتفاقات و رویدادهای مختلف ممکن است مضطرب شویم؛ در واقع اضطراب پس از یک حادثه ناخوشایند و استرس زا به وجود می آید و باعث تشویش و دلهره می شود.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست