تست رضایت شغلی هرزبرگ

تست رضایت شغلی هرزبرگ

تعداد سوالات تست: 72

مدت زمان انجام تست: 30 دقیقه

پرسشنامه آنلاین رضایت شغلی هرزبرگ،‌ فرصتی برای گرفتن بازخورد از میزان رضایت کارکنان و کشف مانع‌های احتمالی در محل کار است. قطعا استفاده از این فرم به صورت آنلاین،‌ نتایجش را آسان‌تر از همیشه در دسترس مدیران قرار می‌دهد. سهولت و سرعت در روند تکمیل پرسشنامه و تحلیل نتایج آن باعث می‌شود امر سنجش رضایت شغلی تداوم داشته و کارکنان به حد مطلوبی از این رضایت برسند.

بعد از انجام تست با شماره 09925575345 تماس بگیرید و یا مشخصات خود را به همین شماره ارسال کنید تا نتیجه تست ظرف 24 ساعت برای شما ارسال گردد.

دستورالعمل انجام تست