تست های روانشناسی

20 دقیقه
42 سوال
نوجوانان
مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در سال 1995 توسط لاویبوند (Lovibond) و لاویبوند ساخته شد. برای سنجش افسردگی، اضطراب...
10 دقیقه
17 سوال
بزرگسالان
فهرست یا چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL)، یک مقیاس خود گزارش دهی است، که براي ارزیابی میزان...
30 دقیقه
81 سوال
نوجوانان
آزمون راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
30 دقیقه
43 سوال
نوجوانان
پرسشنامه هیجان تحصیل(AEQ) به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (2005) طراحی و ساخته شده است. این...
45 دقیقه
51 سوال
کودکان
آزمون «آدمک بکش» (Draw-A-Man) را که با نام آزمون آدمک گودیناف هم مشهور است، فلورنس لورا گودینو (Florence Laura Goodenough)...
20 دقیقه
39 سوال
کودکان
اضطراب جز حالات روان شناسی ناخوشایند است که تجربه آن در هر سنی گریز ناپذیر است! از زمانی که کودک...
30 دقیقه
72 سوال
بزرگسالان
پرسشنامه آنلاین رضایت شغلی هرزبرگ،‌ فرصتی برای گرفتن بازخورد از میزان رضایت کارکنان و کشف مانع‌های احتمالی در محل کار...
45 دقیقه
115 سوال
بزرگسالان
رضایت زناشویی یکی از مهمترین مولفه های این سنجش هست شما با این آزمون میتوانید نقاط ضعف خود را بهتر...
20 دقیقه
35 سوال
بزرگسالان
نیازهای اساسی گلاسر برای ارزیابی شدت نیازهای اساسی افراد شامل بقا، عشق یا احساس تعلق داشتن ، آزادی آدمها ،...
از شکیبایی شما سپاسگذاریم