گواهینامه صلاحیت معلمی

در این قانون آموزش و پرورش آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمی برای به کارگیری، استخدام، و تامین منابع انسانی و همچنین احراز توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی را برای تدوین به هیئت دولت ارائه کرده است.

نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش

بر اساس قانون، وزارتخانه آموزش و پرورش برای جذب و تامین نیروی انسانی کارآمد، متعهد، خلاق و عموماً واجد شرایط، موظف است بر اساس سیاست‌های نظام آموزشی، نیروهای متخصص خود را با رعایت صلاحیت مندرج در سند استخدام کند.بر اساس این قانون و تحول بنیادین، آموزش و پرورش تنها موظف است نیروی انسانی خود را فقط از طریق  دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جذب کند.

آیا اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی الزامی است؟

بر اساس این قانون و تبصره 5 این ماده واحده، برای اشتغال به کار معلمی در کلیه مدارس دولتی و غیردولتی «گواهینامه‌صلاحیت‌معلمی» یک مستند و گواهی رسمی برای مشخص شدن توانایی فرد برای اشتغال به شغل معلمی است.

شورای آموزش عالی به موجب قانون مذکور و سند تحول اساسی آموزش و پرورش، نظام تربیت معلم و تامین نیروی انسانی، آیین نامه عمومی مربوط به گواهی صلاحیت معلم را تصویب کرد.

بر اساس آیین نامه، وزارت آموزش و پرورش موظف است نیروی انسانی خود را تنها پس از دریافت گواهی صلاحیت معلمی در مشاغل «آموزشی» به کار گیرد.

به عبارت دیگر، ارائه خدمات آموزشی حضوری و غیر حضوری در مدارس، مراکز آموزشی و موسسات آموزشی و غیردولتی و همچنین ارائه خدمات آموزشی خصوصی علاوه بر مدرک تحصیلی، مشروط به داشتن مدرک صلاحیت معلمی نیز می باشد.

همچنین کلیه مشاغل آموزشی و پرورشی در نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای (اعم از معلم، مدیر، معاون، کارآموز، استادکار، مربی امور تربیتی، مشاوره، مراقب سلامت (مربی سلامت) در این آیین‌نامه گنجانده شده است.

این آیین نامه استفاده از نیروی انسانی بدون گواهی صلاحیت معلمی را ممنوع کرده و با متخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.

بر اساس آیین نامه صلاحیت معلم در سه حوزه عمومی، تخصصی و حرفه ای سنجیده می شود. همچنین در صورتی که مشمولان خدمت وزارت آموزش و پرورش موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی نشوند حداکثر دو فرصت دیگر برای شرکت مجدد در فرآیند سنجش صلاحیت و کسب حد نصاب لازم خواهند داشت در غیر این صورت طبق مواد (5) و (8) قانون اوراق قرضه خدمت و ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیدگی خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق، وزارت آموزش و پرورش هم اکنون متن پیشنهادی آیین نامه صلاحیت معلمان را جهت بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

لازم به ذکر است این آیین نامه در کمیسیون فرهنگی هیأت دولت در دست بررسی است.

شرایط اخذ گواهی صلاحیت معلمان چیست؟

در ابتدا مقرر شد پذیرفته شدگان در مرحله اول دوره نظری را در مدرسه طی یک سال بگذرانند و پس از آن در آزمون جامع برای اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی شرکت کنند. اما با توجه به فشرده بودن دوره آموزشی، برنامه به گونه ای طراحی شد که پذیرفته شدگان در هشت هفته اول دوره آموزشی به مدارس می روند و هشت هفته دوم به آموزش در شرایط غیرواقعی اختصاص دارد. . به این معنا که در پردیس های دانشگاه فرهنگیان آموزش می بینند.

در پردیس های دانشگاه فرهنگیان شرایط برای شروع تدریس و انتقاد سایر همکاران فراهم شده و در پایان دوره آموزشی ارزیابی نهایی انجام می شود.

داوطلبان علاوه بر نمره 12 دروس و معدل 14 باید در ارزیابی نهایی نشان دهند که توانایی لازم برای ورود به کار معلمی را کسب کرده اند و بر اساس ارزیابی نهایی به افراد گواهینامه صلاحیت معلمی اعطا می شود.


داوطلبان برای دریافت گواهی صلاحیت معلمی در ارزشیابی نهایی در شرایط واقعی تدریس می کنند و عملکرد آنها توسط معلمان حرفه ای ارزیابی می شود.

مراحل دریافت گواهینامه صلاحیت معلمی

مراحل دریافت گواهی صلاحیت تدریس به شرح زیر است: داوطلبان باید در هشت هفته اول آموزش به مدارس بروند و هشت هفته دوم در شرایط غیرواقعی به تدریس بپردازند، یعنی داوطلبان در پردیس دانشگاه فرهنگیان آموزش ببینند.

آزمون جامع کارآموزی آخرین گام در انتقال موفقیت آمیز متقاضیان به حرفه معلمی برای اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی است. چرا که بر اساس سند تغییرات اساسی، حرفه معلمی باید شامل افرادی باشد که بتوانند در آزمون جامع قبول شده و گواهینامه صلاحیت معلمی دریافت کنند.

آزمون جامع کارآموزان شامل 3 قسمت و در مجموع دارای هزار نمره می باشد که از این هزار امتیاز 275 امتیاز مربوط به دوره کارآموزی و 275 امتیاز مربوط به فعالیت های فرهنگی کارآموز می باشد.

در نهایت برای دریافت گواهی صلاحیت معلمی، داوطلبان در ارزیابی نهایی در شرایط واقعی تدریس می کنند و عملکرد آنها توسط معلمان حرفه ای ارزیابی می شود.

دریافت گواهی صلاحیت معلمی

برای اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه صلاحیت معلمان، ویدیوی زیر را تماشا کنید: .

نظرات
ارسال