نحوه برگزاری امتحانات مدارس در سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱،  با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و در پی آن تعزیلی مدارس و غیر حضوری شدن امتحانات در چند سال اخیر، در نزدیکی های فصل امتحانات یکی از ابهامات دانش آموزان شیوه برگزاری امتحانات خرداد ماه است.

در سال تحصیلی 1401،  با توجه به حضوری شدن کلاس ها، نحوه برگزاری امتحانات خرداد ماه به صورت حضوری است و دانش آموزان بایستی خود را برای این امتحانات آماده نمایند.

همچنین، بنا به سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری امتحانات نوبت دوم، دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه، دانش آموزان پایه نهم بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد به صورت حضوری برگزار میگردد و دانش آموزان بایستی خود را برای امتحانات حضوری آماده نمایند.

لازم به ذکر است عرض کنیم که پیش بینی میشود با توجه به حضوری شدن امتحانات، این احتمال نیز وجود دارد که  نحوه تعیین نمره و ارزشیابی دانش آموزان در این امتحانات علاوه بر نمره برگه، بر عهده تمامی معلمان باشد تا معلمان با توجه عملکرد دانش آموزان در طول سال تحصیلی نمره ای برای امتحانات خرداد ماه برای دانش آموزان تعیین نمایند.

از این رو، در ادامه این مقاله به شرح جزئیات در ارتباط با  نحوه برگزاری آزمون های مدارس ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ برای تمامی مقاطع به طور کامل پرداخته ایم.

برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی نوبت دوم ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

از مهم ترین آزمون های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که میتوان به  آزمون های آغازین اشاره نمود، این آزمون ها در جهت  ارزشیابی دانش آموزان در طول سال تحصیلی و در نیمسال اول و دوم تحصیلی برگزار میگررد  دانش آموزان امکان شرکت در این آزمون ها را نیز دارند.

همچنین با توجه به صوبات سازمان سنجش و پایش کیفیت آموزشی،  قرار بر این است که این آزمون برای نیمسال دوم تحصیلی 1400- 1401 برای داوطلبان ه صورت حضوری برگزار گردد.

در صورتی که شرایطی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی برای تمامی دانش آموزان آماده باشد، شیوه برگزاری ارزشیابی دانش آموزان بنا بر آیین نامه های مربوط و مجوز ستاد کرونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی صورت خواهد گرفت.

همچنین در صورتی که شرایط برعکس این موضوع باشد یعنی به صورتی که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان برای ارزشیبابی پیشرفت تحصیلی ـ تربیتی آماده نباشد، شیوه ارزشیابی دانش آموزان مدارس روزانه دوره های اول و دوم متوسطه به استثنای پایه نهم و دوازدهم به صورت غیرحضوری خواهد بود و همچنین این آزمون با نظارت مدیر مدرسه و با مسئولیت معلم مدرسه برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که نحوه ارزشیابی از دانش آموزان با نیازهای ویژه، در دروس غیرنهایی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بریا دانش آموزان انتشار و ابلاغ خواهد شد.

نحوه برگزاری امتحانات دوره ابتدایی خرداد ماه ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

به دلیل تاثیر گذاشتن امتحانات خرداد ماه ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در نمره پایانی آن ها، نحوه برگزاری امتحانات دوره ابتدایی خرداد ماه ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

دانش آموزان پایه اول ابتدایی جهت آمادگی لازم برای حضور در جلسه امتحان، بایستی نصف کتاب ها که توسط معلم تدریس شده را به طور کامل مطالعه نمایند و خود را برای کسب نمره ایده آل آماده نمایند.

قابل توجه دانش آموزان، ارزشیابی در پایه های اول، دوم و ششم دوره ابتدایی به صورت عملکردی و در پایه های سوم، چهارم و پنجم دوره ابتدایی به تشخیص معلم و تأیید مدیر مدرسه، بر اساس محتوای پوشه کار، صورت خواهد گرفت.

نحوه برگزاری امتحانات دوره متوسطه اول و دوم خرداد ماه ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

در مقاطع اول و دوم متوسطه، برگزاری امتحانات 1401 خرداد ماه در این پایه های تحصیلی، به علت حجم مطالب درسی و میزان حساسیت دروس در دو دسته امتحانات داخلی و امتحانات نهایی برای دانش آموزان این مقاططع تحصیلی برگزار میگردد.

در ادامه این مقاله برای کسب اطلاعات بیشتر والدین و دانش آموزان به شرح جزئیات امتحانات با توجه به شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش پرداخته ایم.

برنامه تمامی مدارس، بایستی براساس کلاس های حضوری صورت بگیرد و همچنین آموزش حضوری با رعایت فاصله اجتماعی در بین دانش آموزان باید انجام شود.

تمامی مدیران مدارس بایستی به این نکته توجه داشته باشند که محدودیت های تشکیل کلاس حضوری را تا به الان برطرف کرده باشند و همچنین از امروز تعطیلی کلاس حضوری با هیچ بهونه ای قبال قبول نیست و تمامی مدارس موظف هستند تمامی کلاس های خود را ب صورت حضوری برگزار نمایند.

به شرط رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، مجوز‌های بازگشایی به تمامی مدارس داده شده است. اما در  صورتی که رعایت شیوه نامه‌ها رو به کمرنگ شدن برود ناچار به ابطال مجوز بازگشایی مدرسه هستند.

در صورتی که در هر کلاس درس، یک دانش آموز مبتلا شود، آن کلاس به ۱۵ روز تعطیل و آموزش‌ها بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

امتحانات نوبت خرداد ماه مقطع متوسطه اول

دانش آموزان امتحانات خرداد 1401 مدارس برای تمامی دانش آموزان و همچنین در تمامی پایه های تحصیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد و همچنین قابل به ذکر است که نمرات دانش آموزان علاوه بر پاسخگویی به سوالات در امتحانات، بر اساس ارزشیبابی و فعالیت آن ها در طول کلاس های آنلاین که در طول سال برگزار شده است و همچنین براساس نظر نهایی معلم مربوطه خود ارزیابی میشود.

امتحانات خرداد ماه مقطع متوسطه دوم

پایه های تحصیلی دهم و یازدهم، این دسته از دانش آموزان در حال تحصیل در این دو پایه بایستی خود را برای امتحانات حضوری آماده نمایند.

مطابق مصوبات تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش، نمرات نهایی برای این دانش اموزان علاوه بر نمرات آنها در امتحانات، براساس  عملکرد دانش آموزان و  نظر نهایی معلمان و مدیران مدارس نیز تعیین میگردد.

امتحانات دانش آموزان استثنایی

با توجه به نیاز های ویژه این دانش آموزان نظرات متفاوتی برای ارزشیابی آن ها ارائه شود که به محض مشخص شدن در این مقاله اطلاع رسانی خواهد شد.

نظرات
ارسال