فیش حقوقی برگه ای است که میزان مبلغ دریافتی کارمندان، کارگران و کلیه افراد شاغل در شغل های دولتی را در ماه نشان می‌دهد.فیش حقوقی در واقع به علت صادر می شود که میزان حقوق و پول دریافتی کارکنان را مشخص کند.

افرادی که شغل دولتی دارند هرماه برای آن ها فیش حقوقی صادر میشود و این افراد باید با توجه به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند و یا بازنشسته آن سازمان هستند به سامانه الکترونیکی فیش حقوقی مراجعه کنند و فیش حقوقی خود را دریافت کنند.

سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان ltms.medu.ir + راهنما

به درخواست گروهی از کارگران قرار شد حقوق آن ها بدون واسطه به حساب بانکی آن ها واریز میشود 

فیش حقوقی کارمندان دولت شامل چه مواردی است؟

حقوق مبنا : مبلغی که کارکنان با توجه به گروه شغلی خود از سوی دولت دریافت می کنند.

افزایش سنواتی : مبلغی که بر اساس حقوق سال قبل کارمند و از طریق نتایج ارزشیابی سالانه کارمند محاسبه و پرداخت میشود.

فوق العاده شغل : مبلغی که با توجه به مدرک تحصیلی و نوع شغل محاسبه و پرداخت میگردد.

فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار : مبلغی که با توجه به حقوق مبنا و شرایط کاری که کارمند در آن مشغول به کار است محاسبه میشود.

فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی : مبلغی که با توجه به حقوق مبنا و با توجه به درجه محرومیت محل کار محاسبه میشود.

فوق‌العاده محل خدمت : مبلغی که با توجه به حقوق مبنا و در صورتی که از شهری به شهر دیگر منتقل شوند محاسبه میشود.

فوق‌العاده محرومیت از روستا : مبلغی که بر اساس یک جدول خاص و درجه روستا گروه و مدرک تحصیلی مشخص میشود.

فوق‌العاده جذب مناطق محروم : مبلغی که به افرادی که در مناطق محروم شاغل هیتند پرداخت میشود که برای افراد غیر بومی 5 % بیشتر است.

فوق‌العاده جذب مشاغل : مبلغی که با درصد تعیین شده طبق فرمول ( فوق‌العاده شغل + افزایش سنواتی + حقوق مبنا ) محاسبه میشود.

فوق‌العاده ویژه : مبلغی که طبق فرمول ( فوق‌العاده جذب + فوق‌العاده شغل + افزایش سنواتی + حقوق مبنا ) محاسبه میشود.

حداقل دریافتی : در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده دریافتی در هر سال به مبلغ تعیین شده دولت تحت عنوان حقوق وزارت کار نرسد مابه‌التفاوت آن پرداخت میگردد.

کمک هزینه عائله‌مندی : مبلغی که به افراد متاهل پرداخت میگردد.

کمک هزینه اولاد : به کارکنانی که دارای 2 فرزند یا بیشتر هستند تعلغ میگیرد.

فوق‌العاده برجستگی : کارکنانی که بالاترین نمره ارزشیابی را کسب کردند به مدت یک سال 10 تا 20 درصد از حقوق مبنای خود را دریافت می کنند.

نظرات
ارسال