ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان نهم به دهم 1401 - 1402، از جمله موضوعاتی که بهتر است داوطلبان مدارس تیزهوشان پیش از ثبت نام در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان از آن آگاه باشند، ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان است که باتوجه به آگاهی از این موضوع در زمان ثبت نام میتوانند 3 اولویت را برای خود انتخاب نمایند. هر سال چند نفر در تیزهوشان قبول می شوند؟ این سوال از جمله سوالاتی است که به طور متوسط سوال برخی از داوطلبان آزمون مدارس تیزهوشان است که در پاسخ به این سوال باید بگوییم که پذیرش دانش آموزان در مدارس تیزهوشان بستگی به  تعداد ظرفیت مدارس تیزهوشان 1401 - 1402 در متوسطه اول و دوم دارد. لازم به ذکر است این نکته را ذکر کنیم که ظرفیت مدارس تیزهوشان 1401 - 1402  در هر استان به طور متفاوت است که دانش آموزان بایستی در زمان ثبت نام مدارس تیزهوشان و انتخاب یک مدرسه، از ظرفیت قبولی مدرسه مورد نظر خود به طور کامل آگاه باشند تا با دقت الویت های خود را انتخاب نمایند از این رو در ادامه این مقاله، ظرفیت پذیرش مدارس تیزهوشان را نام برده ایم.

ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

آن دسته از داوطلبانی که واجد شرایط ثبت نام مدارس تیزهوشان هستند،  این افراد میتوانند در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس تیزهوشان شرکت نمایند و شانس خود را جهتقبولی در این آزمون بیازمایند. پس از ثبت نام و پرداخت هزینه ثبت نام تیزهوشان، این امکان را دارند با همراه داشتن کارت ورود به جلسه در آزمون شرکت نمایند.

به این نکته توجه داشته باشید که ظرفیت مدارس تیزهوشان در پایه هفتم متوسطه در هر یک از استان های کشور به طور متفاوت است به طور کلی، ظرفیت مدارس تیزهوشان در هر سال تحصیلی متفاوت میباشد.

دانش آموزانی که قصد بر ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مدارس سمپاد را نیز دارند، موظف اند که مدرسه تیزهوشان خود را مطابق با محل سکونت و منطقه آموزش و پرورش خود انتخاب نمایند. همچنین در صورتی که قصد ثبت نام در مدارس تیزهوشان در خارج از تهران را دارند، بایستی در زمان ثبت نام مدرسه مورد نظر خود را در استاندیگر انتخاب نمایند.

ثبت نام و پذیرش دانش آموزان در مدارس سمپاد، مطابق با الویت های دانش آموزان  و ظرفیت مدارس تیزهوشان 1400 - 1401 است. دانش اموزان به این نکته توجه داشته باشید که  پس از قبولی در مدرسه و انتخاب اولویت ها، امکان تغییر اولویت انتخابی برای دانش اموزان وجود ندارد. در ادامه این مقاله،  ما ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم سال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در قابل جدول برای شما داوطلبان ساکن شهر تهران هریک از مدارس استعداد های درخشان پسرانه و دخترانه به طور کامل توضیح داده ایم.

ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲
 
منطقه آموزشی نام مدرسه جنسیت ظرفیت پذیرش
شهر تهران ـ منطقه 01 علامه حلی 3 پسرانه 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 01 فرزانگان 2 دخترانه 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 02 علامه حلی 6 پسرانه 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 02 فرزانگان 5 دخترانه 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 04 علامه حلی 2 پسرانه 56 نفر
شهر تهران ـ منطقه 05 علامه حلی 5 پسرانه 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 06 فرزانگان دخترانه 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 07 فرزانگان 8 دخترانه 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 11 علامه حلی پسرانه 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 12 فرزانگان 7 دخترانه 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 13 علامه حلی 10 پسرانه 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 13 فرزانگان 4 دخترانه 140 نفر
شهر تهران ـ منطقه 14 علامه حلی 4 پسرانه 112 نفر
شهر تهران ـ منطقه 16 علامه حلی 7 پسرانه 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 17 علامه حلی 9 پسرانه 84 نفر
شهر تهران ـ منطقه 18 فرزانگان 6 دخترانه 140 نفر

بهترین مدارس تیزهوشان ششم به هفتم تهران

بسیاری از اولیا و دانش آموزانی که قصد بر ثبت نام در مدارس تیزهوشان را دارند به دنبال کشف بهترین مدارس تیزهوشان هستند و یا اینکه ظرفیت مدارس تیزهوشان ششم به هفتم چه تعداد است؟ در ادامه به تمامی سوالات شما در این زمینه پاسخ داده ایم و برای پیدا کرئدن پاسخ خود بهتر است جدول زیر با دقت مطالعه بفرمایید.

بهترین مدارس تیزهوشان تهران متوسطه اول / دخترانه و پسرانه
متوسطه اول / دخترانه متوسطه اول / پسرانه
فرزانگان 1 / منطقه 6 حلی 1 / منطقه 11
فرزانگان 2 / منطقه 1 حلی 2 / منطقه 4
فرزانگان 4 / منطقه 13 حلی 3 / منطقه 1
فرزانگان 5 / منطقه 2 حلی 4 / منطقه 14
فرزانگان 7 / منطقه 12 حلی 5 / منطقه 5
فرزانگان 8 / منطقه 7 حلی 6 / منطقه 2
- حلی 7 / منطقه 16
- حلی 9 / منطقه 18
- حلی 10 / منطقه 13

 

نظرات
ارسال