شرایط جذب سرباز معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲، فراخوان استخدام سرباز معلم استان هرمزگان برای سال تحصیلی 1402-1401 خدمت تمامی سربازان معلم ابلاغ گردیده است.

در این فراخوان استخدام سرباز معلمان، زمان و شرایط جذب سرباز معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ و دیگر موارد مربوط به این بخشنامه همانند نحوه ثبت نام سرباز معلم اعلام شده است که در ادامه این مقاله به طور کامل شرح داده ایم .

همچنین لازم به ذکر است این نکته را برای داوطلبین بیان نماییم که تاریخ اعزام این سربازان در بازه زمانی 1401/4/1 به استثنای (ناحیه یک بندرعباس –ناحیه دو بندرعباس – کیش – هرمز-ابوموسی) است و داوطلبان میتوانند اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام سرباز معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

داوطلبین، بایستی شرایط سرباز معلم که میتوان به موارد زیر اشاره نمود را دارا باشند.

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد باشند.

دارای مدرک رشته های مرتبط با آموزش وپرورش باشند.

اولویت جذب در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد را دارا باشند .

مهلت ثبت نام سرباز معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

داوطلبیناستخدام سرباز معلم در آموزش و پرورش، از بازه زمانی 21 /1 /1401 لغایت 26 / 1 / 1401 این امکان را دارند تا جهت ثبت نام و اعزام خود اقدام نمایند.

محل ثبت نام سرباز معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

این سربازان در ادارات آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه خود میتوانند جهت ثبت نام خود اقدام نمایند.

نحوه ثبت نام سرباز معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

مشمولین،  این امکان را دارند تا با ارائه درخواست کتبی و همچنین با همراه داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام خود به مناطق آموزشی استان مراجعه نمایند و مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند. در ادامه این مدارک و اطلاعات لازم جهت ثبت نام سرباز معلم را به طور کامل شرح داده ایم.

مدارک لازم جهت جذب و استخدام سرباز معلم 

داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای برگه ی اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ مندرج در برگه اعزام آنها تیر ، مرداد یا شهریور 1400 باشد الزامی است.

تصویر آخرین مدرک تحصیلی به اضافه یک برگ کپی

تصویر تمام صفحات شناسنامه و صفحه انتخابات و تصویر کارت ملی (یک سری ) به صورت واضح

دو قطعه عکس 4*3 که مشخصات فرد مذکور در پشت آن به طور نوشته شده باشد.

ارائه گواهی معتبر امتیاز آور مورد درخواست در فرم امتیاز بندی از مراجع ذیصلاح .

ارائه گواهی یا حکم کارگزینی برای فرزندان فرهنگی

تکمیل فرم های درخواست و تعهد و گزینش و امتیاز بندی

دانلود بخشنامه ثبت نام جذب سرباز معلم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بخشنامه سرباز معلم

نظرات
ارسال