به طور کلی یک سری شرایط برای این که یک فرد بتواند مدیر یک مدرسه بشود از طرف آموزش و پرورش کشور اعلام شده است در ادامه تذکر این شرایط می‌پردازیم.

قسمت اول شرایط: شرایط عمومی مدیر یک مدرسه

مورد اول: مدیر یک مدرسه باید به دین اسلام اعتقاد داشته باشد و به احکام اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام عملی داشته باشد.
مورد دوم: شخصی که به مدیریت یک محیط آموزشی مانند مدرسه منصوب می‌شود باید از نظر همکارانش اخلاق اسلامی مانند انصاف، ازخود گذشتگی، ‌امانتداری و.... راداشته باشد.

برای دانستن اطلاعات بیشتر در ارتباط با اخلاق اسلامی کلیک کنید.
مورد سوم: مدیر یک مدرسه باید حتماً شرایط تاهل داشته باشد البته اگر فردی برای مدرسه دخترانه انتصاب می‌شود مجرد بودن آن بدون مشکل است ولی اولویت با افراد متاهل است.
مورد چهارم: داشتن توان مدیریت یک مؤسسه و روحیه کار گروهی، توانایی برقراری ارتباط با دیگران نیز از شرایطی است که باید یک مدیر مدرسه داشته باشد.
مورد پنجم: شخصی که برای مدیریت یک مدرسه انتخاب می‌شود، باید حتماً سوابق خوبی داشته باشد و از شهرت قابل قبولی در میان همکارانش برخوردار باشند.
مورد ششم: مدیر یک مدرسه باید کارمند رسمی آموزش و پرورش باشد، البته همکارانی که در مدارس ابتدایی روستایی و عشایری که دارای یک یا چند کلاس هستند و به صورت چند پایه اداره می‌شوند، کار می‌کنند، می‌توانند در صورتی که نیروی رسمی هم نباشند، با داشتن شرایط دیگر مدیر آموزشگاه نیز باشد.
مورد هفتم: مدیر یک مدرسه باید در وضعیت صحت کامل عقل و جسم قرار داشته باشد.
 

قسمت دوم شرایط: شرایط اختصاصی مدیر یک مدرسه

با توجه به اینکه این شرایط در ارتباط با مدیر دوره‌های تحصیلی با شرایط مختلف متفاوت هستند، در این قسمت شرایط را بر اساس نوع دوره‌های تحصیلی بیان می‌کنیم.
شرایط مدیران آمادگی و ابتدایی مدارس درجه یک دو و سه: اگر یک همکار فرهنگی قصد انتصاب به درجه مدیریت را در یک مدرسه با شرایط اینچنینی داشته باشد هم با مدرک لیسانس و هم با مدرک فوق لیسانس باید حداقل ۲ سال سابقه آموزشی و تربیتی در دوره و شاخه‌های مورد نظر را داشته باشد.
 

آمادگی و ابتدایی درجه ۴ و ۵:

اگر فردی که قصد انتصاب به سمت مدیریت یک مدرسه را دارد دارای مدرک فوق لیسانس باشد نیاز به دو سال تجربه و اگر دارای مدرک لیسانس باشد نیازمند چهار سال تجربه به صورت آموزشی یا تربیتی در مدرسه درجه و دوره مشابه دارد.
 

مدارس آمادگی و ابتدایی درجه ۶ و بالاتر:

همکاری که به مدیریت چنین مدارسی منتصب می‌شود اگر مدرک دانشگاهی فوق لیسانس داشته باشد نیاز به ۴ سال تجربه و اگر مدرک دانشگاهی لیسانس داشته باشد نیازمند ۶ سال تجربه در زمینه‌های خدمت آموزشی یا تربیتی دارد.
 

مدارس راهنمایی درجه‌ی یک:

شخصی که قصد مدیریت چنین مدرسه را دارد چه در مدرک لیسانس و چه در مدرک فوق لیسانس باید دو سال تجربه در زمینه‌ی کار در چنین مدارسی را داشته باشد.
مدارس راهنمایی درجه دو: شخصی که پست مدیریت در چنین مدرسه‌ای را دارد اگر مدرک فوق لیسانس داشته باشد نیاز به ۲ سال تجربه کاری اگر مدرک لیسانس داشته باشد نیازمند چهار سال تجربه کاری در این زمینه است.

مدارس راهنمایی درجه سه و بالاتر:

مدیر چنین مدرسه‌ای اگر مدرک فوق لیسانس داشته باشد نیازمند ۴ سال و اگر مدرک لیسانس داشته باشد نیازمند ۶ سال سابقه کاری در این زمینه است.
 

مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی درجه یک:

مدیر چنین مدرسه اگر مدرک فوق لیسانس داشته باشد نیازمند ۲ سال سابقه کار اگر مدرک لیسانس شود نیازمند ۴ سال سابقه کار است.
 

متوسطه و پیش دانشگاهی درجه دوم:

شخصی که قصد دارد مدیر چنین مدرسه شود باید درر صورت داشتن مدرک فوق لیسانس چهار سال تجربه و در صورت داشتن مدرک لیسانس۶ سال تجربه کار در چنین مدارسی داشته باشد.


 

مدارس متوسطه و پیش دانشگاهی در جه ۳ و بالاتر:

برای مدیریت در چنین مدارسی اگر فردی مدرک فوق لیسانس داشته باشد نیازمند ۶ سال سابقه و اگر فردی مدرک لیسانس داشته باشد نیازمند ۸ سال سابقه کاری در چنین مدارسی است.
 

مدارس متوسطه فنی حرفه‌ای و کار و دانش درجه ۱، ۲و ۳:

مدیریت چنین مدرسه اگر مدرک فوق لیسانس داشته باشد و دو سال تجربه اگر مدرک لیسانس داشته باشد باید چهار سال تجربه در این زمینه داشته باشد.
متوسطه فنی حرفه‌ای و کار و دانش درجه ۴ و بالاتر: شخصی که به مدیریت چنین آموزشگاهی منتصب می‌شود در صورت داشتن مدرک فوق لیسانس نیازمند ۴ سال سابقه و در صورت داشتن مدرک لیسانس نیازمند ۶ سال سابقه در این زمینه است.

نظرات
ارسال