زمان برگزاری آزمون سنجش ملی پایه ششم 1401، آزمون سنجش ملی پایه ششم آزمونی است که به هماهنگ توسط سازمان سنجش در پایان سال تحصیلی  برای دانش آموزان پایه ششم برگزار می گردد. این آزمون در سال تحصیلی 99 - 1400 در بازه زمانی 25 اردیبهشت ماه برای داوطلبان برگزار می گردد.

همان طور که میدانید دانش آموزان پس از پایه ششم  دوره ای جدید تحصیلی میشوند که به طور معمول هرساله از این دانش آموزان، آزمون تحت عنوان آزمون هماهنگ پایانی گرفته میشود. این آزمون به صورت منطقه‌ای برای دانش آموزان برگزار می گردد.

این آزمون در راستای هدف، سنجش میزان یادگیری دانش آموزان و آمادگی آن ها جهت ورود به مقطع تحصیلی متوسطه به صورت حضوری میباشد. در ادامه این مقاله به شرح جزئیات کامل این موضوع نیز پرداخته ایم.

ارزشیابی در دوره ابتدایی به این صورت کیفی توصیفی میباشد بدین شکل که ملاک ارزیابی دانش آموزان فعالیت هایی است که دانش آموز در طول سال تحصیلی انجام داده است.

آزمون سنجش ملی پایه ششم چیست؟

همان طور که اشاره نمودیم،  دانش آموزان پایه ششم ابتدایی پیش از ورود به دوره جدید تحصیلی خود آزمونی تحت عنوان آزمون سنجش ملی پایه ششم بایستی شرکت نمایند که این آزمون جهت ارزشیابی دانش آموزان و آموخته های آن ها برگزار می شود و همچنین این آزمون به صورت هماهنگ استانی در بازه زمانی تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد.

سوالات مربوطه به این آزمون، از کتاب های درسی دانش آموزان در پایه ششم ابتدایی است و همجنین نحوه تصحیح و بررسی این آزمون  همانند امتحانات نهایی به صورت هماهنگ و توسط ادارات آموزش و پرورش هر منطقه  میباشد.

زمان برگزاری آزمون سنجش ملی پایه ششم

مطابق با  اطلاعیه منتشر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش کشور در ارتباط با زمان برگزاری آزمون سنجش ملی پایه ششم،  باید بگوییم که این آزمون برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی به صورت حضوری و همچنین در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400 برگزار می گردد.

همچنین در جهت حفظ سلامت دانش آموزان در شرایط شیوع بیماری کرونا، طبق دستور العمل صادر شده از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا  تمامی پروتکل ها و موارد بهداشتی مربوط به این آزمون بایستی رعایت شده و همچنین این موارد به طور کامل در روز برگزاری آزمون کنترل خواهد شد.

 

نظرات
ارسال