شرایط استاد دانشگاه شدن چیست؟  اکثر فارغ التحصلان بعد از اتمام تحصیلات خود بنا بر علاقه‌ای که دارند دوست دارند که استاد دانشگاه شوند؛ و این سوال را از خود میپرسند که راه‌های رسیدن به استاد دانشگاه شدن چیست و چه مراحلی دارد؟

 برای رسیدن به شغل استاد دانشگاه باید هم ویژگیهای شخصیتی در وجود فارغ التحصیل باشد و هم فاکتورهای لازم برای این رشته شغلی را درک و در پی آن تلاش کند.

رسیدن به مقام استادی مستلزم دانش و علم کافی میباشد. یک فرد باید ویژگیهای منحصر به فردی داشته باشد تا بتواند یک استاد دانشگاه خوب باشد.

در کنار علم و دانش، یک استاد بایستی از مهارت برقراری ارتباط با دانشجویان و فن بیان قوی برخوردار باشد.

نحوه تدریس کردن و مهارت بیان درست مطالب درسی به گونهای که برای دانشجو قابل فهم باشد از دیگر ویژگیهای یک استاد خوب و کاربلد میباشد. 

اینکه استاد فقط به تحقیق و پژوهش در مورد مسائل علمی و درسی بپردازد کافی نیست، یک استاد باید بتواند مطالب را بطور ساده برای دانشجو توضیح دهد و از جملات و عبارات قابل درک استفاده کند.

اگر مطلبی که تدریس میشود بار علمی زیادی داشته باشد اما دانشجو از صحبتهای استاد چیزی نیاموزد، انگیزه و علاقه خود را برای حضور در کلاس از دست خواهد داد و کلاس عملا مفید نخواهد بود. 
اگر دانشجو مطالب را متوجه نشود، تنها برای کسب نمره قبولی در کلاس حضور خواهد یافت و هیچ علاقهای به صحبتهای استاد نشان نخواهد داد، و همین موضوع باعث میشود تا استاد نیز انگیزه خود را از دست بدهد. 
بنابراین اگر برای رسیدن به مقام استادی برنامه ریزی کردهاید، بایستی علاوه بر افزودن به علم و دانش خود، باید روابط اجتماعی خود و مهارت فن بیان و سخنوری را در خود تقویت نمایید.

استاد دانشگاه باید فردی خلاق و اجتماعی باشد و بتواند دانشجوی خود را از لحاظ شخصیتی شناسایی کند و با هر دانشجو رفتار سنجیدهای داشته باشد. اگر دانشجو بتواند با استاد خود ارتباط صمیمی برقرار کند، با انگیزه بیشتر در کلاس حضور خواهد یافت و برای یادگیری مشتاق خواهد بود. 
 

نظرات
ارسال