در این مقاله ما نحوه گرفتن رمز در داخل سایت همگام برای معلم توسط مدیر را آموزش خواهیم داد.

در ابتدا مدیر با استفاده از کد ملی و رمز خود وارد سایت همگام میشود و در قسمت داشبورد اصلی بر روی دکمه مدیریت کاربران کلیک می کنیم.

صفحه اصلی سایت همگام

در ابتدا باید معلمان توسط مدیر در داخل سایت همگام تعریف شوند، برای این کار از دکمه کاربر جدید اقدام می کنیم .

انتخاب کاربر جدید در سایت همگام

در صفحه بعد و قسمت کد ملی، کد ملی معلم را وارد می کنیم .زمانی که کد ملی معلم را وارد کردیم نام و نام خانوادگی برای شما ظاهر خواهد شد.

گزینه نقش را معلم انتخاب می کنیم.

تاریخ صدور حکم اول مهر انتخاب می شود.

 برای مدارس دولتی تاریخ پایان حکم 31 شهریور و برای مدارس غیر دولتی تاریخ پایان حکم 31 اردیبهشت انتخاب می شود.

و در نهایت معلم در سایت همگام تعریف می شود.

دریافت رمز همگام برای معلم

به قسمت داشبورد اصلی و مدیریت کاربران بر میگردیم.و در این صفحه بر روی دکمه دریافت رمز گروهی کلیک می کنیم.

در قسمت بعد انتخاب نوع کاربری را معلمین انتخاب می کنیم.و بر روی دکمه جستجو کلیک می کنیم

وقتی روی جستجو کلیک میکنیم تمام معلمانی که توسط مدیر در سیستم همگام تعریف شده اند نمایش داده می شود.

 

در ادامه بر روی ستون اول تیک تمام معلمان را زده و بر روی تغییر رمز کلیک می کنیم.

وقتی بر روی تغییر رمز کلیک میکنیم برای هر معلم یک رمز صادر خواهد شد که کافیست این رمز ها را یاد داشت کرده و در اختیار معلمان قرار بدهید.

 

نظرات
ارسال