بودجه بندی کنکور ریاضی 1401

دانستن قسمت های مهم و مکرر کنکور ریاضی از سال 1401 یکی از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور ریاضی 1401 را به خود مشغول کرده است. طراحی سوالات کنکور ریاضی کاملا متمرکز است، بنابراین بودجه بندی این سوالات ابزار موثری برای شناسایی سوالات تکراری و نحوه طراحی سوالات کنکور ریاضی است.

سوالات کنکور ریاضی به روش های مختلف و از قسمت های مختلف کتاب هایی که توسط سازمان سنجش به عنوان منابع کنکور ریاضی منتشر می شود، طراحی شده است. بودجه بندی کنکور برای داوطلبان رشته ریاضی مشخص می کند که برای هر آزمون از هر یک از موضوعات درسی چند سوال طراحی شده است و طراحان چه موضوعی را در سوال کنکور ریاضی در نظر می گیرند و کدام موضوع در امتحان اهمیت کمتری دارد.

درس ریاضی در کنکور ریاضی اولین موضوع در دفترچه تخصصی است. داوطلبان رشته ریاضی باید به 55 سوال این درس در 85 دقیقه پاسخ دهند. بنابراین، شرکت کنندگان باید کنترل زیادی بر مسائل داشته باشند. مطالعه بودجه بندی در ریاضی در کنکور 1401به داوطلبان کمک می کند تا مباحث مهم و تاثیرگزار آزمون را بدانند و موضوعات را با توجه به اهمیت آن ها اولویت بندی کنند.

بودجه بندی دروس عمومی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱

اولین دفترچه ای که در جلسه ورودی رشته ریاضی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد، جزوه عمومی است که از 4 درس عمومی ادبیات، عربی، علوم دینی و زبان تشکیل شده و در هر درس 25 سوال مطرح میشود.

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی در کنکور ریاضی

پرسشنامه عمومی کنکور ریاضی با یک درس ادبیات و زبان فارسی با 25 سوال و 18 دقیقه برای پاسخگویی آغاز می شود. سوالات ادبی به صورت موضوعی در 5 مبحث تاریخ ادبیات، املا و واژگان، دستور زبان، آرایه ادبی و تشابه معنایی تدوین شده است. جزئیات بودجه ادبیات در کنکور ریاضیات به شرح زیر است:

بودجه بندی ادبیات کنکور ریاضی 1401
سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
معنی لغت 3 سوال 3 سوال 3 سوال
املا 3 سوال 3 سوال 3 سوال
تاریخ ادبیات 1 سوال 1 سوال 3 سوال
دستور زبان 5 سوال 5 سوال 5 سوال
آرایه ادبی 4 سوال 4 سوال 4 سوال
قرابت معنایی 9 سوال 9 سوال 9 سوال
مجموع سوالات 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه بندی زبان عربی در کنکور ریاضی

درس دوم کنکور سراسری ریاضی به درس زبان عربی 20 دقیقه ای با 25 سوال اختصاص دارد. با نگاهی به بودجه عربی کنکور سراسری می توان به راحتی متوجه شد که چگونه می توان در این درس سوال را تشخیص داد. برای به دست آوردن نتایج بهتر، داوطلبان می توانند زمانی را صرف موضوعات ترجمه، قواعد و تجزیه و تحلیل صرفی، کنند و سعی کنند تسلط کافی و لازم را به دست آورند. جزئیات بودجه بندی برای درس عربی برای نظام جدید کنکور ریاضی به شرح زیر است:

بودجه بندی عربی کنکور ریاضی 1401
سال تحصیلی سال 98 سال 99 سال 1400
ترجمه و تعریب 10 سوال 10 سوال 10 سوال
درک مطلب 4 سوال 4 سوال 4 سوال
تحلیل صرفی 3 سوال 3 سوال 3 سوال
اعراب گذاری 1 سوال 1 سوال 1 سوال
قواعد 7 سوال 7 سوال 7 سوال
مجموع 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه بندی معارف اسلامی در کنکور ریاضی

فرهنگ و معارف اسلامی قسمت سوم پرسشنامه عمومی کنکور ریاضی که مشتمل بر 25 سوال و 17 دقیقه می باشد. داوطلبان اقلیت های دینی (زرتشتی، یهودی و مسیحی) در صورت تمایل به پاسخگویی به سوالات دینی خود باید در هنگام ثبت نام کنکور سراسری دین خود را انتخاب کنند.

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ریاضی 1401
  سال 98 سال 99 سال 1400
دهم 9 سوال 9 سوال 9 سوال
یازدهم 8 سوال 9 سوال 7 سوال
دوازدهم 8 سوال 7 سوال 8 سوال
مجموع 25 سوال 25 سوال 25 سوال

 

بودجه بندی زبان انگلیسی در کنکور ریاضی

آخرین درس کنکور سراسری ریاضی زبان خارجی است که شامل 25 سوال و 20 دقیقه زمان پاسخگویی می باشد.در زمان ثبت نام در کنکور داوطلبان می توانند یکی از زبان های (انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و روسی) را انتخاب کنند و در جلسه آزمون به سوالات پاسخ دهند. این بخش بودجهبندی برای زبان انگلیسی را ارائه می دهیم:

بودجه بندی زبان کنکور ریاضی 1401
  سال 98 سال 99 سال 1400
گرامر 4 سوال 4 سوال 4 سوال
واژگان 8 سوال 8 سوال 8 سوال
درک مطلب 8 سوال 8 سوال 8 سوال
کلوز تست 5 سوال 5 سوال 5 سوال
مجموع 25 سوال 25 سوال 25 سوال

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور سراسری ریاضی ۱۴۰۱

بودجه بندی ریاضیات در کنکور ریاضی

دفترچه ویژه کنکور ریاضی با سوالات ریاضی (ریاضی، گسسته، هندسه و حسابان) شروع می شود که شامل 55 سوال و 85 دقیقه زمان پاسخگویی می باشد. این درس اصلی ترین مبحث در  کنکور ریاضی را شامل می شود. جزئیات بودجه ریاضی کنکور ریاضی فیزیک بصورت زیر است:

بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی 1401
  سال 98 سال 99 سال 1400
مجموعه، الگو و دنباله 2 سوال 1 سوال 2 سوال
مثلثات 3 سوال 4 سوال 5 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری 1 سوال 2 سوال 2 سوال
معادله ها و نامعادله ها 2 سوال 3 سوال 2 سوال
تابع 2 سوال 2 سوال 2 سوال
شمارش، بدون شمردن - - 1 سوال
آمار 2 سوال 2 سوال 2 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی 1 سوال 2 سوال 3 سوال
حد و پیوستگی 3 سوال 4 سوال 4 سوال
مشتق 3 سوال 3 سوال 3 سوال
کاربردهای مشتق 2 سوال 4 سوال 2 سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات - 3 سوال 2 سوال
احتمال 2 سوال 2 سوال 3 سوال
آشنایی با نظریۀ اعداد 4 سوال 4 سوال 3 سوال
حد نامتناهی و بی نهایت 1 سوال - 1 سوال
ماتریس 3 سوال 3 سوال 3 سوال
گراف و مدل سازی 2 سوال 2 سوال 1 سوال
ترکیبیّات (شمارش) 4 سوال 4 سوال 1 سوال
ترسیم های هندسی و استدلال 1 سوال - 2 سوال
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن 2 سوال 2 سوال 2 سوال
چند ضلعی ها 1 سوال 1 سوال 1 سوال
تجسم فضایی 3 سوال 2 سوال 3 سوال
دایره 3 سوال 3 سوال 1 سوال
تبدیل های هندسی و کاربردها 2 سوال 2 سوال 1 سوال
روابط طولی در مثلث 1 سوال 1 سوال -
مجموع سوالات 50 سوال 50 سوال 50 سوال

بودجه بندی فیزیک در کنکور ریاضی

قسمت دوم سوالات دفترچه اختصاصی کنکور ریاضی مربوط به فیزیک است. این بخش شامل 45 سوال حفظی، مفهومی و محاسباتی است که 55 دقیقه زمان پاسخگویی به آنها داده می شود.

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1401
  سال 98 سال 99 سال 1400
فیزیک و اندازه گیری - 1 سوال 2 سوال
ویژگی های فیزیکی مواد 1 سوال 3 سوال 3 سوال
کار، انرژی و توان 3 سوال 2 سوال 1 سوال
دما و گرما 5 سوال 4 سوال 5 سوال
ترمودینامیک 4 سوال 2 سوال 2 سوال
الکتریسیتۀ ساکن 5 سوال 4 سوال 5 سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 4 سوال 5 سوال 3 سوال
مغناطیس 2 سوال 2 سوال 1 سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب 2 سوال 2 سوال 2 سوال
حرکت بر خط راست 4 سوال 5 سوال 3 سوال
دینامیک و حرکت دایرهای 5 سوال 5 سوال 2 سوال
نوسان و موج  4 سوال 6 سوال 3 سوال
برهم کنش های موج 2 سوال 2 سوال 1 سوال
آشنایی با فیزیک اتمی  2 سوال 1 سوال 2 سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای 2 سوال 1 سوال 1 سوال
مجموع سوالات 45 سوال 45 سوال 45 سوال

بودجه بندی شیمی در کنکور ریاضی

 موضوع شیمی کنکور ریاضی شامل 35 سوال است که داوطلبان تقریبا 35 دقیقه فرصت دارند تا به سوالات این قسمت پاسخ دهند.

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 1401
  سال 98 سال 99 سال 1400
کیهان زادگاه الفبای هستی 2 سوال 3 سوال 2 سوال
ردپای گازها در زندگی 3 سوال 2 سوال 3 سوال
آب، آهنگ زندگی 4 سوال 5 سوال 6 سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم 4 سوال 5 سوال 4 سوال
در پی غذای سالم 4 سوال 3 سوال 5 سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر 3 سوال 3 سوال 4 سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی 3 سوال 3 سوال 3 سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی 3 سوال 3 سوال 3 سوال
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری 2 سوال 3 سوال 2 سوال
 شیمی، راهی بهسوی آینده ای روشنتر 3 سوال 2 سوال 3 سوال
ترکیبی 4 سوال 3 سوال -
مجموع سوالات 35 سوال 35 سوال 35 سوال
نظرات
ارسال