دانش آموزان پایه های ابتدایی و متوسطه که در از امکان جهش تحصیلی استفاده کرده اند، و در امتحانات شهریور شرکت کرده اند، برای نمایش نتایج جهش تحصیلی خود قبل از شروع مدارس میتوانند کارنامه خود را دریافت کنند.کارنامه نهایی و جواب جهش تحصیلی 1401-1402 به مدرسه ای که در آن تحصیل می کنند مراجعه نمایند.

تمام دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون جهش تحصیلی 1401 را دارند باید درخواست خود را مبنی بر عضو شدن در جهش تحصیلی اعلام کنند .بعد از درخواست و منتخب شدن باید دانش آموز در آزمون هوش شرکت کند و بعد از اینکه در این آزمون نمره قبولی را به دست آورد ، میتوانند با کسانی که تجدید شده اند در شهریور ماه امتحان خود را بدهند.

تنها شرط مجوز جهش تحصیلی به پایه دیگر این است که در آزمون هوش که از طریق آموزش و پرورش استثنایی و امتحانات شهریورماه نمره قبولی را به دست آورند.

با توجه به اهمیت ثبت نام به موقع جهش تحصیلی و همچنین اعلام تاریخ دقیق نتایج جهش تحصیلی ما در این مقاله جزئیات بیشتری را درباره زمان و نحوه دریافت نتایج جهش تحصیلی برای سال تحصیلی 1401-1402 قرار می دهیم.

زمان اعلام نتایج جهش تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

نتایج آزمون هوش جهش تحصیلی قبل از شرکت در امتحانات شهریور صورت میگیرد.به این معنا که دانش آموز ابتدا باید مجوز قبولی از آزمون هوش را دریافت کند و سپس در امتحانات نهایی در شهریور همراه با مردودی های شهریور شرکت کند.و سپس میتواند نتایج هوش تحصیلی 1401-1402 را با مراجعه به محل تحصیل خود دریافت کند.

هیچ اطلاع دقیقی در خصوص زمان اعلام جواب امتحانات جهش تحصیلی 1401-1402 اعلام نشده است. واین نتایج معمولا قبل از شروع مدارس در سال جدید اعلام می شود.

نحوه اعلام نتایج جهش تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

دانش آموزانی که در ثبت نام جهش تحصیلی شرکت کرده اند باید در آزمون هوش تحصیلی برای جهش تحصیلی شرکت کنند و همچنین جواب آزمون جهت تحصیلی 1401 از طریق مدرسه و از طریق اداره آموزش و پرورش استثنایی اعلام می شود.فقط در صورت قبولی در این ازمون امکان شرکت در آزمون شهریور وجود دارد.

نتیجه امتحان شهریور نیز توسط مدرسه در زمان مشخص اعلام میشود و در صورت قبولی دانش آموز مجوز تحصیل در پایه جهش جدید در سال تحصیلی جاری را خواهد داشت.

نظرات
ارسال