اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان، داوطلبان آزمون مدارس تیزهوشان برای شرکت در این مدارس موظف هستند در آزمون این مدارس شرکت نمایند. هرساله تعدادی از داوطلبانی هستند که در زمان اعلام نتایج تیزهوشان 1401 - 1402، نسبت به نتیجه آزمون خود اعتراض دارند این افراد این امکان را دارند تا در بازه زمانی تعیین شده نسبت به اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان، از طریق مراجعه به سایت hoosh.medu.ir برای داوطلبان پایه ششم و  azmoon.medu.ir برای داوطلبان پایه نهم اقدام نمایند. در ادامه این مقاله به بررسی نحوه اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرداخته ایم.

اولین نکته ای که در این زمینه بایستی ذکر کنیم، آن دسته از دانش آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون نشده اند، در کارنامه ای که  پس از اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ۱۴۰۲-۱۴۰۱​ منتشر شده است، در این کارنامه تعداد پاسخ های صحیح، غلط و پاسخ داده نشده دانش اموزان را نشان داده است و همچنین نمره کسب شده دانش آموز و  نمره آخرین نفر قبولی در مدارس انتخابی مشخص شده است. تمامی شرکت کنندگان آزمون مدارس تیزهوشان این امکان را دارند تا در صورت اعتراض نتایج  از آزمون های تیزهوشان نهم به دهم و ششم به هفتم، در بازه زمانی مشخص شده با مراجعه به سامانه اعلام نتایج تیزهوشان، اعتراض خود را ثبت نمایند.

زمان ثبت اعتراض به نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

داطلبانی که در آزمون مدارس تیزهوشان شرکت کرده اند و نسبت به نتایج تیزهوشان اعتراض دارند، میتوانند در بازه زمانی مشخصی پس از اعلام نتایج آزمون، اعتراض به نتایج آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ خود را ثبت نمایند و همچنین درخواست تجدید نظر نتایج آزمون تیزهوشان 1401 - 1402 را به مدت دو الی سه روز در سامانه ثبت کنند.

هرساله آن دسته از داوطلبانی که در آزمون ورودی نهم به دهم وششم به هفتم مدارس تیزهوشان۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ که اسامی آنها در لیست قبول شدگان آزمون تیزهوشان قرار نگرفته است، این افراد مطابق با مندرجات دفترچه ثبت نام آزمون تیزهوشان میتوانند  نسبت به ثبت اعتراض جهت بررسی مجدد نتایج با استفاده از مراجعه به ساین همگام مدارس به نشانی hamgam.medu.ir اغعتراض خود را در این سامانه به ثبت برسانند.

در سال هات گذشته زمان ثبت اعتراض ب نتایج آزمون مدارس تیزهوشان، در بازه زمانی ز 23 تا 26 مرداد ماه بود که امسال هم پیش بینی میشود در اواخر مرداد ماه دانش آموزان بتوانند اعتراضات خود را نسبت به نتایج آزمون تیزهوشان به ثبت برسانند.

راهنمای ثبت درخواست تجدید نظر آزمون مدارس تیزهوشان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

در این قسمت از مقاله، جهت راهنمایی شما عزیزان راهنمای تصویری ثبت درخواست تجدید نظر آزمون مدارس تیزهوشان 1401 - 1402 برای تمامی داوطلبان در هر دو پایه هفتم و دهم را به طور کامل توضیح داده ایم.

راهنمای اعتراض به نتایج آزمون پایه هفتم مدارس تیزهوشان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

داوطلبانی که در آزمون ورودی ششم به هفتم مدارس تیزهوشان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ شرکت کرده اند و به نتایج خود در این آزمون اعتراض دارند بایستی  در بازه زمانی تعیین شده به سایت hoosh.medu.ir مراجعه نمایند و سپس با وارد کردن کدملی و رمز عبور همگام وارد پنل کرابری خود شده و نسبت به ثبت اعتراض به نتایج آزمون خود در این سامانه اقدام نمایند. برای این اقدام داوطلبان بایستی:

پس از ورود به سامانه همگام، نش و عنوان سازمان خود را مشخص نمایند

در این مرحله، گزینه " ثبت درخواست تجدید نظر " را انتخاب نمایند و نسبت به ثبت اعتراض خود در آزمون اقدام نمایند.

در این قسمت، بایستی به ترتیب موارد مندرج شده نسبت به درخواست رسیدگی مجدد به نتایج این آزمون اقدام نمایند.

  راهنمای تصویری اعتراض به نتایج آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

داوطلبان پایه نهم به دهم که در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرکت نموده اند، در صورتی که به نتایج آزمون خود اعتراض دارند این دسته از داوطلبان میتوانند با مراجعه سایت azmoon.medu.ir و وارد نمودن کدملی و رمز عبور همگام خود جهت ثبت اعتراض خود اقدام نمایند.

در این مرحله، نقش دانش آموزی و نام سازمان خود را وارد نمایید.

سپس،  از قسمت سمت چپ صفحه، گزینه  " مدیریت " با عنوان " ثبت درخواست تجدید نظر استعداد درخشان " را انتخاب نمایید.

 فرم ثبت درخواست رسیدگی مجدد نتایج آزمون تیزهوشان 1401 - 1402 را مطالعه نمایید و سپس مطابق با عنوان اعتراض خود فرم را پر نمایید.

زمان اعلام نتایج اعتراض به آزمون مدارس تیزهوشان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

داوطلبانی که قصد دارند به نتایج آزمون تیزهوشان  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ اعتراض کنند،  در بازه زمانیی تعیین شده بایستی به سایت مورد نظر مراجعه کنند و اعتراض خود را ثبت نمایند. به طور معمول زمان اعلام نتایج اعتراض به آزمون مدارس تیزهوشان ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲ در بازه زمانی  1 هفته بعد از پایان مهلت اعتراض اعلام میشود. در حال حاظر زمان دقیقی برای ثبت اعتراض به نتایج تیزهوشان در دست نداریم به محض مشخص شدن، این مقاله به روز رسانی میشود.

نظرات
ارسال