ارزیابی سواد حرکتی دانش آموزان، این طرح برای توسعه و سنجش میزان و سطح سلامتی دانش آموزان در سایت ثبت نام پادا صورت میپذیرد. در سواد حرکتی دانش آموزان، در این پرسشنامه از دانش آموزان سوالاتی همانند عادات غذایی، میزان فعالیت بدنی و ساعت خواب دانش آموزان پرسیده میشود که دانش اموزان موظف هستند خودشان به تنهایی به این پرسشنامه پاسخ دهند.

یکی از مهم ترین وظیفه های آموزش و پرورش برای دانش آموزان، سلامت جسمانی و روانی در فراگیران است.یکی از هدف ها در طرح سواد حرکتی، اطلاع از نیازهای دانش آموزان است که این امر سبب برقراری فضایی ایمن برای پرورش سطح سلامت دانش آموزان میگردد. آموزش و پرورش با ارائه طرح سواد حرکتی موفق شده است در سامانه پادا شروع تمامی اطلاعات مورد نیاز از دانش آموزان را جمع آوری نماید. تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی این امکان را دارند تا با وارد کردن کد ملی خود در سایت pada.medu.ir جهت تکمیل فرم خود اقدام نمایند. در ادامه این مقاله، چگونگی تکمیل این فرم را خدمت دانش آوزان و اولیا به طور کامل توضیح داده ایم.

نحوه ورود به سامانه ارزیابی سواد حرکتی

وزارت آموزش و پرورش در راستای هدف سنجش و شناسایی وضعیت سواد حرکتی دانش آموزان و افزایش سرانه فعالیت بدنی آن ها، طرحی را با عنوان طرح سواد حرکتی در جهت ارزیابی و برررسی سطح سلامت دانش آموزان طراحی کرده است که در این طرح دانش اموزان موظف هستند، ت به سایت پادا مراجعه نمایند و از طریق ورود به بخش ارزیابی سواد حرکتی به تمامی سوالات فرم پرسشنامه ورزش این فرم به طور کامل پاسخ دهند.

در گذشته، سامانه همگام در جهت هدف سنجش و شناسایی سلامت دانش آموزان ، اقدام به برگزاری آزمون مشاوره ای همگام مینمود که امروزه با پیدایش  طرح ارزیابی سطح سواد حرکتی در سایت پادا، این اقدام در این سامنه برگزار میگردد.در این طرح، به بررسی موضوعاتی همانند تربیت بدنی و ساعاتی که دانش آموزان به ورزش کردن اختصاص می دهند پرداخته میشود.

در ادامه این مقاله، برای  راحتی دانش آموزان اولیا ، لینک ورود مستقیم به سامانه ارزیابی سواد حرکتی پادا را قرار داده ایم و همچنین نحوه ورود به این سایت را به طور کامل توضیح داده ایم.

در ابتدا، به سایت پادا به نشانی pada.medu.ir نمایید و سپس گزینه سواد حرکتی را انتخاب نمایید.

در این مرحله، کد دانش آموزی را وارد نمایید و سپس گزینه  ورود به سایت را انتخاب نمایید.

سپس، فرم سوالات برای ارزیابی سواد حرکتی دانش آموز را دریافت نمایید.

جهت ورود مستقیم به سایت ارزیابی سواد حرکتی کلیک نمایید. 

سوالات ارزیابی سواد حرکتی

وزارت آموزش و پرورش در جهت آگاهی از  میزان فعالیت های بدنی دانش آموزان و سطح سلامت جسمانی آن ها، فرمی را تحت عنوان  سواد حرکتی پادا ارئه نموده است که در این فرم، سوالاتی از جمله تعداد ساعت های فعالیت بدنی، قد و وزن دانش آموزان، ساعت خواب و بیداری و سایر فعالیت‌های مربوط به دانش آموزان طراحی شده است که دانش آموزان بایستی به این سوالات پاسخ دهند.

دانش آموزان جهت ورود به سامانه ارزیابی سواد حرکتی دانش آموزان بایستی کد دانش آموزی خود را وارد نمایند. داوطلبان جهت دریافت کد داشن آموزی خود بایستی به سامانه سیدا مراجعه نمایند و یا از مدیر مدرسه تقاضای کد دانش آموزی خود را داشته باشند.

فوکوس این طرح، برروی فرم پرسشنامه ورزش است. در ادامه سوالات عمومی و اختصاصی سنجش سطح سواد حرکتی دانش آموزان را بیان نموده ایم.

سوالات عمومی ارزیابی سواد حرکتی
نام و نام خانوادگی دانش آموزان
روز، ماه و سال تولد
مقطع تحصیلی / نام مدرسه
شهر / استان / منطقه
قد و وزن دانش آموزان

 

سوالات تخصصی ارزیابی سواد حرکتی
در 7 روز گذشته چند روز فعالیت «شدید» بدنی داشته اید؟
در 7 روز گذشته چند روز فعالیت «متوسط» بدنی داشته اید؟
در 7 روز گذشته چند روز حداقل 10 دقیقه بطور مداوم راه رفته اید؟
بطور میانگین چه مدت بی تحرک بوده اید؟
دانش آموز شب ها چه ساعتی می خوابد؟
و ....

 

نظرات
ارسال